'podcast-oversikt', 'orderby' => 'date', order => 'DESC', 'posts_per_page' => '15', 'author' => $part_cur_auth_obj->ID, 'paged' => $paged) );?>

Liberaleren

Podcast med politikk og spesielt klassisk liberal politikk som spesialfelt. Nasjonal og noen ganger lokal.

No posts to display