Uskrevne sosiale regler


Lytt til podcast

Klikk her for å gå til episoden

Norge er blant de landene i verden som har de strengeste uskrevne sosiale reglene. Personlig har vi kjent sterkt på dette både da vi begge tidlig i livet opplevde å være enke og enkemann, men også i forbindelse med det å skulle forfølge drømmene våre og bygge vår egen arbeidsplass.

I denne episoden løfter vi også opp Julien S. Bourrelle, en god venn av oss som både holder foredrag og har skrevet noen fantastiske bøker om temaet. Og da spesielt utlendingers møte med de uskrevne reglene vi omgir oss med her i Norge. Du finner både Juliens TED talk og bøkene på nettsidene hans her:

https://www.thesocialguidebook.no/ – enjoy! 🙂

For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy


Mer informasjon om snakk om Podcast

Flere podcaster fra

Lik pCast.no på Facebook