LL-223: Marta Straume om hjemmeundervisning og skoleplikt i NOU 2019:23


Lytt til podcast

Klikk her for å gå til episoden

I forslaget til ny opplæringslov så ser paragrafen som omhandler barnas plikt og rett til å få en grunnopplæring noe annerledes ut enn den gjør i dagens opplæringslov. Den kan tolkes til at vi går fra en opplæringsplikt til en skoleplikt hvor hjemmeundervisning blir søknadspliktig i motsetning til i dag. Jeg snakker med hjemmeundervisningsveteran Marta Straume om denne endringen og hvilke tanker hun har gjort seg om denne paragrafen under arbeidet med sitt høringssvar på NOU 2019:23 Ny Opplæringslov.


Mer informasjon om Lektor Lomsdalens innfall Podcast

Flere podcaster fra

Lik pCast.no på Facebook