17.08.2014 Svorsk är fult!


Norsk kan være overraskende vanskelig å begripe for svensker. Vi har tusener av arbeidsinnvandrere fra Sverige, og for mange av dem går ikke det første møtet med norsk språk like greit som de forventet. Det sier Ida Tolgensbakk, som skriver doktoravhandling om svenske arbeidsinnvandrere i Oslo. Men å blande norsk og svensk for å forstå og bli forstått, det liker de ikke!

… Tre slike punktumer etter hverandre har flere navn: ellipsetegn, utelatelsestegn, avbrytingstegn, eller bare tre prikker.
Men hva er det for noe, egentlig? Karianne Skovholt ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har undersøkt bruk av ellipsetegnet.

Vi sier en sykkel, hvorfor heter det ikke da flere sykkeler? Sylfest Lomheim svarer på dette og andre lytterspørsmål.


Mer informasjon om Språkteigen podcast

Flere podcaster fra

Lik pCast.no på Facebook