16.12.2012 Språk for å tenke


Hvorfor utviklet mennesket språk? Den rådende teorien er at vi fikk språket for å kunne kommunisere med hverandre. Men noen forskningsmiljøer arbeider ut fra ideen om at mennesket fikk språket for å tenke. Språkprofessor Peter Svenonius forteller at ved forskningssenteret CASTL i Tromsø støtter de seg til teorien om språk og tenkning. Urmennesket overlevde fordi det klarte å skaffe mat med avanserte metoder, det klarte å drive jordbruk, klarte å bygge hus. Alt dette krevde tankeoperasjoner på høyt nivå, sier Svenonius. Men for å tenke i fortid og nåtid, for å resonnere og planlegge trenger mennesket språk. Evnen til å kommunisere med andre kom som en bonus, fastholder Svenonius.

Å beherske et eller flere fremmedspråk kan forebygge konflikter mellom nasjoner. Det mener språkforsker Hans Erik Bugge ved Universitetet i Stavanger. Bugge viser til både nasjonale og internasjonale konflikter, der språkbarrierer har forsterket fordommer om «de andre». Gjennom å bli kjent med et annet språk, får vi også innsikt i landets kultur og historie, sier Bugge. Det er et godt utgangspunkt for å løse konflikter med dialog i stedet for med krigshandlinger. Hans Erik Bugge viser til at Europarådet har laget et felles europeisk rammeverk for språkopplæring. Tanken er at alle de europeiske landene skal følge dette rammeverket, der kjennskap til kultur presenteres som en del av fremmedspråkundervisningen.

Hvorfor heter det jul og romjul? Hva betyr verebene lakker og lir? Sylfest Lomheim svarer på disse og andre lytterspørsmål.

Programleder er Ann Jones.


Mer informasjon om Språkteigen podcast

Flere podcaster fra

Lik pCast.no på Facebook