03.12.2015 Kulturnytt


Lytt til podcast

Klikk her for å gå til episoden

– Fribyordningen for forfulgte forfattere står for fall. Det mener
ordføreren i Stavanger.

Skolene feier kulturarven vår under teppet, mener kirkevergen i Oslo, mener møtet med det flerkulturelle er årsaken til at folk ikke husker julesangene.

– Fagpersoner og museumsfolk må tas med i arbeidet for stanse ulovlig innførsel av kulturminner fra krigsområder – det mener arkeolog og forsker hos Riksantikvaren.

Vi tar debatten om hvem som har ansvaret for ulovlige kulturminner her i Kulturnytt mot slutten av sendingen


Mer informasjon om Kulturnytt podcast

Flere podcaster fra

Lik pCast.no på Facebook