Lektor Lomsdalens innfall

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk, ofte skolerelatert, podkast som kommer ut cirka en gang i uken. Podkasten har som mål å ha en stor spennvidde i temaer. Enten det dreier seg om seksåringene i skolene, skolegudstjenester, seksualitetsundervisning, skolens utvikling, feminisme, politiske spørsmål. Kort sagt, interessante samtaler med interessante mennesker.

SamfunnSkoleUtdanning

LL-326: Thomas Nordgård om fullføringsreformen sett fra Troms og Finnmark


Hvordan ser fullføringsreformen ut fra de nordligste fylkene? Hvor de fleste skolene er relativt små og ligger relativt spredt ut over? Hvor de allerede til dels driver med nettundervisning i ulike fag for å få nok elever til de? Personer jeg har intervjuet tidligere om fullføringsreformen har trukket frem distriktene og små steder som de […]

30. april 2021

LL-325: Jeffrey Hall om utdanningsrett og skoleleders ansvar


Hvilket ansvar har egentlig skoleder? Hva slags rettigheter og plikter? Hva kan vi egentlig snakke om som Utdanningsrett? Hva består dette feltet av? Jeg snakker med førsteamanuensis Jeffrey B. Hall ved Universitetet i Oslo om dette. Mer informasjon om Lektor Lomsdalens innfall Podcast

29. april 2021

LL-324: Steinar Strømsli om etterslep, lønnsforhandlinger og krav til stat og kommuner


Lærerne har et etterslep på 50 000 kroner på lønn i forhold til andre ansatte i offentlige sektor, har vi noe håp om å få tatt det igjen i dette oppgjøret? Hvilke andre veier er det for å oppnå dette målet? Hvordan fungerer frontfagsmodellen opp i det hele? Hva betyr det for oss at vi […]

28. april 2021

LL-323: Ane Breivik om fullføringsreformen og erfaringene med frie fagvalg fra IB


Hvordan kan videregående se ut om elevene får velge alle fagene de skal ha? Kan det settes noen krav som gjør at de får med seg flere fagtradisjoner og viktige ferdigheter fra ulike felt? Hva vet vi om dette fra før av og hvordan er de erfaringene? Jeg snakker med Ane Breivik, stortingskandidat fra Venstre […]

27. april 2021

LL-322: Eldar Skjørten om mulighetene som ligger i musikkfaget


Hvilke muligheter ligger i musikkfaget og hvilke tilpasninger kan vi gjøre der? Hva innebærer det for musikkfaget at elevene nå ofte har hver sin digitale dings? Hvilke fordeler og ulemper kan det innebære for undervisningen og tilretteleggingen? Hva bør vi tenke på? Jeg snakker med musikkpedagog Eldar Skjørten. Mer informasjon om Lektor Lomsdalens innfall Podcast

26. april 2021

LL-321: Roar Ulvestad om frihetsreform og fullføringsreform


Hva har Venstres frihetsreform i skolen med regjeringens fullføringsreform? Hvilke antagelser eller påstander ligger til grunn for fullføringsreformen? Hva har Schopenhauer, Lothepus og Petter Pilgaard å gjøre med fullføringsreformen? Er det en fullføringskrise, yrkesfagskrise, eller en klassekrise i skolen? Jeg snakker med Roar Ulvestad i Utdanningsforbundet om Stortingsmelding 21 og fullføringsreformen. Mer informasjon om Lektor […]

23. april 2021

LL-320: Merethe Roos om et historisk perspektiv i og på demokratiopplæringen


Hva er egentlig demokratiet og hvordan kan vi levendegjøre for elevene viktigheten av et engasjement for demokratiet? Hva kan et historisk perspektiv på demokratiopplæringen bidra med? Hva lærer vi egentlig om demokratiet om vi ser på Norges historie fra 1800-tallet? Jeg snakker med professor Merethe Roos ved Universitetet i Sørøst-Norge for å finne ut mer […]

22. april 2021

LL-319: Anja Johansen om fullføringsreformen


Hvordan skal vi forstå fullføringsreformen og hva innebærer den for skoler, elever, og lærere? Hva inneholder den og hva har debatten handlet om? Strukturendringene på studiespesialiserende har fått mest oppmerksomhet, men hva tenker egentlig Kunnskapsdepartementet om dette? Jeg snakker med statssekretær og lærer Anja Johansen fra Venstre om Stortingsmelding 21 og fullføringsreformen. Mer informasjon om […]

20. april 2021

LL-318: Ole Andreas Kvamme om bærekraft i skolen


Hvordan skal vi forholde oss til det tverrfaglige temaet bærekraft og hvordan passer det inn i fagene? Hva tenker vi at elevene skal sitte igjen med etter en skolegang hvor bærekraft har en sentral plass? Hva betyr dette for religionsfagene i skolen? Jeg snakker med førsteamanuensis Ole Andreas Kvamme fra Universitetet i Oslo for å […]

19. april 2021

LL-317: Espen Berglund med en rektors refleksjoner om Fullføringsreformen


Hvordan ser fullføringsreformen ut for en som sitter i rektorstolen og har ulike elevgrupper å ta vare på? Hvordan vil dette påvirke skolen og hva gjør man egentlig allerede? Hva kan den bety for hvordan vi vurderer og hvordan vi ser på kompetanse? Jeg snakker med Espen Berglund som er rektor på Eilert Sundt videregående […]

16. april 2021

LL-316: Psykolog Helene Barone om tilrettelegging for elever med ADHD


Hvordan kan vi best tilrettelegge for elevene med ADHD? Hva bør vi fokusere på og hva kan vi få til? Hva trenger vi å ha av ressurser? Jeg snakker med psykolog Helene Barone fra Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi hos Helse Bergen. Mer informasjon om Lektor Lomsdalens innfall Podcast

15. april 2021

LL-315: Grethe Melby om fullføringsreformen, yrkesfagene, og distriktene


Hvordan ser egentlig fullføringsreformen ut for skolene i distriktene, og for elevene som kanskje ikke mestrer skolen så godt, eller for yrkesfagene? Hva bør være i fokus for yrkesfagene? Hvordan påvirker økonomien skolene i dag og hva kan være følgene av økonomien i fylkeskommunene for fullføringsreformen? Jeg snakker med lektor Grethe Melby om dette. Mer […]

13. april 2021

LL-314: Maria von Bremen om hjemmeundervisning og ny opplæringslov


Hvorfor velger noen egentlig hjemmeundervisning? Hvilke behov er det som oppstår som gjør at det blir nødvendig? På hvilken måte er dette en nødvendig sikkerhetsventil? Hvordan er forslaget til ny opplæringslov som vi finner i NOU 2019:23 en utfordring for hjemmeunderviserne? Jeg snakker med Maria von Bremen om hjemmeundervisning, ny opplæringslov, utfordringer og sikkerhetsventilen. Mer […]

12. april 2021

LL-313: Edvard Udnæs og Elevorganisasjonen om fullføringsreformen


Hva tenker elevene og Elevorganisasjonen om fullføringsreformen og Stortingsmelding 21 (2020/2021)? Hva tenker de om fullføringstiltakene og hvordan ser de på strukturforslagene? Hva om denne valgfriheten skaper større vansker for elevene? Og hva med de i distriktene? Jeg snakker med Elevorganisasjonens påtroppende leder, Edvard Botterli Udnæs. Mer informasjon om Lektor Lomsdalens innfall Podcast

9. april 2021

LL-312: Sivert Skålvoll Urstad om de ikke-religiøse i Norge


Hvem er egentlig de ikke-religiøse i Norge? Og hva med de som er ikke-organiserte eller de ikke-troende? Er det noen forskjeller på begrepene? Hva vet vi egentlig om disse? Hva kan vi lære om dem i religionsfagene i skolen, og skal vi? Jeg snakker med religionssosiolog og førsteamanuensis Sivert Skålvoll Urstad fra Universitetet i Agder […]

8. april 2021

Produsent

  Lektor Lomsdalen

Snarveier

  iTunes profil

  RSS feed

  Webside

  Facebook

  Twitter

Vurdering

Jeg liker ikke denne podcastenJeg liker denne podcasten (0)
Loading...