Vi redesigner siden i disse dager, så noen av funksjonene kan se rare ut. Hold ut, vi er snart ferdige :)


Lektor Lomsdalens innfall

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk, ofte skolerelatert, podkast som kommer ut cirka en gang i uken. Podkasten har som mål å ha en stor spennvidde i temaer. Enten det dreier seg om seksåringene i skolene, skolegudstjenester, seksualitetsundervisning, skolens utvikling, feminisme, politiske spørsmål. Kort sagt, interessante samtaler med interessante mennesker.

SamfunnSkoleUtdanning

LL-282: Jørgensen og Aspelund om undervisning om 22. juli


Hvordan skal vi som lærere møte temaet om 22. juli? Hva er det viktig at vi tenker på i den sammenhengen? Hvilke fag tenker vi at dette hører inn under? Jeg snakker med førsteamanuensis Camilla Stabel Jørgensen fra NTNU og seniorrådgiver Ingrid Aspelund fra Wergelandsenteret om undervisningsressursen som er utviklet om 22. juli. Mer informasjon […]

18. januar 2021

LL-281: Luca Dalen Espseth om trans i skolen, og trans og skolen


Hvordan håndterer vi transtematikk i skolen? Hva bør vi tenke på om vi har elever som er trans i klassene våre, og hva med når en elev står frem til oss med dette for første gang? Hva bør vi tenke på med tanke på seksualitetsundervisningen i skolen? Jeg snakker med Luca Dalen Espseth fra Foreningen […]

14. januar 2021

LL-280: Claudia Lenz om ekstremisme, radikalisering og demokratisk resiliens


Hvordan hindrer vi radikalisering i skolen, og hvordan forebygger vi ekstremisme? Kan det være snakk om at vi trenger en demokratisk resiliens? Hvordan bygger vi i så fall den? I min serie om ekstremisme snakker jeg med professor Claudia Lenz fra MF vitenskapelige høyskole og HL-senteret for å lære mer om dette. Mer informasjon om […]

11. januar 2021

LL-279: Martin Meggele Sjøen om radikalisering, ekstremisme og inkludering


Hva er det viktigste for skolen, bekjempe ekstremisme, hindre radikalisering, eller inkludering av alle elevene? Kan inkludering føre til ekskludering? Finnes det noen klare motsetninger mellom disse målsetningene? Hva skaper best resultater for skolene, enkeltelevene, og for samfunnet? Jeg snakker med Martin Meggele Sjøen ved Høgskulen på Vestlandet om radikalisering, ekstremisme, og inkludering. Mer informasjon […]

7. januar 2021

LL-278: Jan Spurkeland om relasjonspedagogikk og relasjonskompetanse


Hva er relasjonspedagogikk? og hvilken relasjonskompetanse er det nødvendig at lærere og skoleledere har for å gjøre en god jobb? Hvilken betydning har relasjonene vi har til elevene for hvor mye elevene lærere og sitter igjen med etter undervisningen? Jeg snakker med Jan Spurkeland som driver Relasjonsledelse AS for å finne ut mer om dette. […]

4. januar 2021

LL-277: Tore Bjørgo om ekstremisme, radikalisering og skolens rolle


Hvordan skal vi som skole og lærere forholde oss til ekstremisme og radikalisering? Hva er egentlig ekstremisme og radikalisering? Hva er viktig å tenke på når vi møter radikaliseringsprosesser hos elever? Jeg snakker med Tore Bjørgo, professor ved Universitet i Oslo og direktør ved Center for Research on Extremism: Right-Wing Extremism, Hate Crime and Political […]

28. desember 2020

LL-276: Børhaug og Reindal om transhumanisme og tilpasset opplæring.


Om vi medisinsk klarer å korrigere for “alle naturens feil” hos mennesker eller klarer til og med å “heve standarden” hos menneskene, hva betyr det for tilpasset opplæring og spesialundervisning i skolen? Hva betyr det for sosial mobilitet og sosial ulikhet i skolen og skolens arbeid for inkludering? Hva betyr det for de som er […]

24. desember 2020

LL-275: Amundsen og Igland om elevlagde ebøker i undervisningen og Erasmus


Hvordan lager man e-bøker til og med elevene? Hvordan kan dette brukes som en vurderings- og arbeidsform? Hva kan fordelene være? Og ikke minst ulempene? Jeg snakker med Monica Amundsen og Anbjørg Igland ved Metis videregående om dette. Vi snakker også om utvekslingsprogrammer i regi av ERASMUS. Mer informasjon om Lektor Lomsdalens innfall Podcast

21. desember 2020

LL-274: Karen Wiik om mulighetene i Undervisningsplan


Vet du hva Undervisningsplan er? Hva kan det bidra til og med for lærerne? Hva tenker Undervisningsplan at dette bidrar med for lærerne? Jeg snakker med Karen Wiik i Undervisningsplan. Mer informasjon om Lektor Lomsdalens innfall Podcast

17. desember 2020

LL-273: Olsen og Andreassen om urfolk og minoriteters plass i skolen


Hva trenger vi som lærere å vite om samene og deres posisjon som urfolk? Hva med de andre minoritetene vi har i Norge? Hva må vite om dem? Hvilken plass har disse gruppene i læreplanene og hvordan skal vi undervise om dette i skolen? Jeg snakker med professorene Torjer Olsen og Bengt-Ove Andreassen ved Universitetet […]

14. desember 2020

LL-272: Jørgen Moltubak om digital undervisning, improvisasjonskompetanse og sytete lærere


Hvordan er egentlig den digitale hverdagen vi nå finner ute i klasserommene? Hvordan kan vi legge opp til god og digital undervisning, og hvordan må vi endre det vi driver med i det fysiske klasserommet når vi møter de digitale klasserommene? Hva betyr det for undervisningen at noen er tilstede fysisk og noen digitalt? Hvorfor […]

10. desember 2020

LL-271: Beate Goldschmidt-Gjerløw om seksuelle krenkelser og skolens undervisning


Hvordan underviser skolen om seksuelle krenkelser og hvilken plass får den i undervisningen? Hva er det viktig at vi får med og hva er det viktig at vi forsterker i slik undervisning? Hva kan vi fokusere på positivt? Jeg snakker med stipendiat Beate Goldschmidt-Gjerløw ved Universitetet i Agder om dette viktige temaet. Innspillingen ble gjort […]

7. desember 2020

LL-270: Overlege Margrethe Greve-Isdahl om smittesporing og smittevern i skolen


Hvorfor er smittevernsreglene slik de er? Hvordan er det meningen at vi skal forstå de? Burde vi masseteste elevene når det er smitte i elevgruppen? Hvor risikoutsatt er lærerne? Det er ingen tvil om at jeg har vært frustrert over smittevernsbestemmelsene i skolen og jeg tar derfor en prat med overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet […]

3. desember 2020

LL-269: Aron Laxdal om kroppsøvingsfaget og de som mestrer det


Hvordan er kroppsøvingsfaget innrettet? Er det noen elevgrupper som har bedre sjanser til å lykkes med kroppsøvingsfaget slik det er i dag? Hvilke elever er dette og hvorfor? Kunne faget vært innrettet på en annen måte? Jeg snakker med Aron Laxdal ved Universitetet i Agder om kroppsøvingsfaget vi har og det vi kunne ha hatt. […]

30. november 2020

LL-268: Eli Kristin Aadland om tidlig innsats i Mat og helse-faget


Hva vil tidlig innsats si i Mat og helse-faget? Hva betyr det for skolene at Mat og helse har læreplanmål for 1.-4.-klasse? Hvordan tilpasser vi for dette? Jeg snakker førsteamanuensis Eli Kristin Aadland ved Høgskulen på Vestlandet om dette og mer til. For hvordan tilpasser vi undervisningen for denne aldersgruppen? Som jeg til og med […]

26. november 2020

Snarveier

  iTunes profil

  RSS feed

  Webside

  Facebook

  Twitter

Vurdering

Jeg liker ikke denne podcastenJeg liker denne podcasten (0)
Loading...