Boligbobla

Boligbobla – en podcast om boligmarkedet og tilliggende herligheter.
Christian Vammervold Dreyer og Erik Lundesgaard inviterer hver måned spennende gjester i boligbobla for å diskutere aktuelle tema fra boligmarkedet.

Bolig

E36 – BONUSPOD: Digitalt eiendomsmarked


Eiendom- og boligmarkedet har kommet langt innen digitalisering på enkelte områder, men svært kort på andre. Hvordan jobber vi videre med digitaliseringen av eiendomsmarkedet, spør vi. Og hvordan skapes gull av data? Og sist, men ikke minst: Hva skal være de offentlige og de private aktørenes rolle i digitaliseringen av Norge? I dette opptaket fra […]

28. april 2021

E35 – BONUSPOD: Pengepolitikk og finanspolitikk i boligmarkedet


Sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet renteøkning høsten 2020. Hvor skal norsk økonomi og hvor viktig er boligmarkedet i rentesettingen, spør vi? Olsen har også gjennom flere år sagt at finanspolitikken må gjøre en større del av jobben for å stimulere norsk økonomi. På 2020-tallet vil eldrebølgen for fullt slå inn i norske statsfinanser. I tillegg […]

21. april 2021

E34 – BONUSPOD: Boligmarkedet etter korona


Byene har tatt den kraftigste støyten etter utbruddet av koronapandemien. Millioner av arbeidstakere er sendt til hjemmekontor under pandemien, mens service, kultur- og hotellnæringen i praksis har fått yrkesforbud.   Samtidig har boligprisene mange steder skutt fart på grunn av lave renter og økt etterspørsel etter bolig. Hva skjer med boligmarkedet etter koronapandemien, spurte vi på […]

14. april 2021

E33 – Koronaboom i hyttemarkedet


Det har aldri blitt solgt så mange hytter i Norge som i 2020, og omsetningen av brukte hytter økte med hele 35,8 % fra 2019. Og det til tross for hytteforbudet i mars og april 2020. I tillegg bygges det om lag 5000 nye fritidsboliger i Norge årlig. Vi spør: Hvordan skal tilbudet demme opp […]

2. mars 2021

E32 – Tilbudside SPESIAL


Boligbyggingen i Norge har historisk vært svært volatil. Byggingen av nye boliger i mange områder i Norge har gått kraftig opp og ned i takt med utviklingen i bruktboligmarkedet og norsk økonomi. Hvordan skal Norge kunne bygge nok boliger i takt med behovet og etterspørselen, spør vi. Og: Hvorfor vet vi så lite om tilbudssiden […]

11. februar 2021

E31 – BONUSPOD: Oppdatert sykepleierindeks 2020 med boligdebatt


I 2020 har det vært store bevegelser i boligmarkedet. Først med et sterkt fall i boligprisene og omsetning i mars og april. Siden med kraftig oppgang gjennom året som gav en sterk vekst i boligprisene året under ett på hele 8,7 prosent. Vi spør: Hva har utviklingen i boligmarkedet i 2020 betydd for muligheten til […]

20. januar 2021

E30 – Rentefakter og boligmarkedet 2021


Etter den lengste moderate prisutviklingen i boligprisstatistikkens historie fra 2017 til 2019, har boligprisene etter koronautbruddet og null-rentebeslutningen i mai 2020 skutt fart og gitt en bred oppgang i boligprisene over hele landet. Ingen har truffet på sine prognoser for boligprisene for 2020, og de fleste så for seg en langt mer moderat utvikling enn […]

22. desember 2020

E29 – Bærekraft i boligmarkedet


Byggenæringen står for hele 40 prosent av de totale Co2-utslippene og lavere utslipp i denne sektoren er helt avgjørende for at Norge skal nå FNs bærekraftsmål. Dette tiåret skal det bygges 300 000 boliger i Norge, og hvordan skal vi bygge disse bærekraftig og med lave klimagass-utslipp? Og ikke minst: Hvordan skal vi i det […]

8. desember 2020

E28 – Bedre, best eller mest boligskatt?


Boligbeskatningen har vært elefanten i rommet i boligpolitikken, men omsider diskuteres innretningen av boligbeskatningen i Norge.   Stortingsvalget 2021 vil trolig bli et vannskille, da storparten av partiene nå seriøst diskuterer de såkalte skattesubsidiene til boligeierne og hvordan de bør være i fremtiden.   Debatten har fått drahjelp av høye boligpriser og en boliglånsforskrift som […]

12. november 2020

E27 – Kredittrasjonering i lavrentens tidsalder?


28. september 2020 varslet Finanstilsynet at de igjen vil stramme inn på utlånsreguleringen, og årets forslag er nær identisk med hva tilsynet fremmet høsten 2019. I fjor fikk tilsynet ikke støtte fra Norges Bank, og det har de heller fått i år. Dessuten har motstanden til strammere kredittreguleringer fra berørte næringer også i år vært […]

8. oktober 2020

E26 – Boligbok SPESIAL


Boligdebatten bobler om dagen, godt hjulpet av to forfattere, som har skrevet hver sin bok om boligpolitikk og boligmarkedet. Mens Hannah Gitmark har vendt blikket hjemover i sin bok Det norske hjem, har Kjetil Gyberg vendt blikket utover til andre europeiske byer i boken Boligdrømmen. Hvilke forbedringspunkter har det norske boligmarkedet og norsk boligpolitikk, spør […]

4. september 2020

E25 – Nullrente + boligmarkedet = HVA?


I kjølvannet av Norges Banks nullrentebeslutning i mai har boligmarkedet overrasket alle, og juni og juli har gitt oss sterk boligprisvekst og rekordstore omsetningsvolumer i bruktboligmarkedet.   På Norges Banks rentemøte 20. august besluttet sentralbanken å opprettholde nullrenten, samtidig som de ikke gav noen nye signaler om endret rentebane.   Like fullt innrømmet også de […]

21. august 2020

E24 – Sjøhytter og regimeskifte for strandsonen?


For syvende år på rad stiger prisene på sjøhytter viser Eiendom Norges fritidboligspristatistikk for sjøhytter 2019/20. Og antall omsetninger sist år har økt med snaue ti prosent.   Hvor skal sjøhyttemarkedet, spør vi.   Og: Hvordan vil fremtiden for knapphetsgode strandsonen bli? Nå vil regjeringen nemlig myke opp i retningslinjene for bygging i strandsonen langs sjøen. […]

19. juni 2020

E23 – Korona i nyboligmarkedet


Mens salget av bruktboliger så langt i 2020 har falt med 7,3 prosent, har utviklingen vært langt mer dramatisk i nyboligmarkedet. Ifølge Boligprodusentene har nyboligsalget falt med 29 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, og Samfunnsøkonomisk Analyse har registrert det laveste antall nyboligsalg siden 2014. Hva skjer med nyboligmarkedet i kjølvannet av korona-epidemien? Og: […]

5. juni 2020

E22 – Korona, krise og….krakk?


I mars slo smitteverntiltakene mot korona-viruset inn over Norge og norsk økonomi med stor styrke. Det er nå ventet at arbeidsledigheten vil komme opp på rekordhøye nivåer, samtidig som oljeprisen er gått til bunns og styringsrenten satt til historiske null prosent. Hva betyr dette for norsk økonomi og hva betyr det for boligmarkedet, spør vi. […]

8. mai 2020

Produsent

  Perplex Media

Snarveier

  SoundCloud profil

  RSS feed

  Webside

Vurdering

Jeg liker ikke denne podcastenJeg liker denne podcasten (+2)
Loading...